Mamy wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniu specjalistycznych tekstów z różnych dziedzin, np.:
- budowa maszyn, przemysł chemiczny, budownictwo (drogowe, kolejowe, mieszkalne),
- energetyka, ekologia, przemysł hutniczy i metalurgiczny, przemysł wydobywczy,
- materiałoznawstwo, przemysł samochodowy, lotniczy, stoczniowy i kolejowy,
- przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, przemysł włókienniczy, przemysł spożywczy,
- przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł drzewny, przemysł elektroniczny i Techniki Informacyjne.
Tłumaczymy m.in. :
- dokumentacje techniczne, technologiczne, naukowe, R&D, instrukcje obsługi, montażu i konserwacji,
- karty katalogowe, projekty i opisy techniczne, kosztorysy,
- SIWZ i inne dokumenty niezbędne w postępowaniach przetargowych, strony internetowe,
- etykiety produktowe.
Szybkie terminy realizacji i poufność.
Przyjmujemy wszystkie rodzaje plików graficznych i tekstowych.