Mamy wieloletnie doświadczenie w tłumaczeniu specjalistycznych tekstów z różnych dziedzin, np.: budowa maszyn, przemysł chemiczny, budownictwo (drogowe, kolejowe, mieszkalne), energetyka, ekologia, przemysł hutniczy i metalurgiczny, przemysł wydobywczy, materiałoznawstwo, przemysł samochodowy, lotniczy, stoczniowy i kolejowy, przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, przemysł włókienniczy, przemysł spożywczy, przemysł celulozowo-papierniczy, przemysł drzewny, przemysł elektroniczny i Techniki Informacyjne                                                                                                               Tłumaczymy m.in. : dokumentacje techniczne, technologiczne, naukowe, R&D, instrukcje obsługi, montażu i konserwacji, karty katalogowe, projekty i opisy techniczne, kosztorysy, SIWZ i inne dokumenty niezbędne w postępowaniach przetargowych, strony internetowe, etykiety produktowe.                                                                                                                                           Szybkie terminy realizacji i poufność. Przyjmujemy wszystkie rodzaje plików graficznych i tekstowych.