Tłumaczenia pisemne i ustne, konsekutywne i symultaniczne, zwykłe i przysięgłe.
Od 1990 roku tłumaczymy na język włoski i angielski i vice versa. Naszymi klientami są kancelarie prawne, banki, organy administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcy, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie, organizacje non-profit i osoby prywatne.
Tłumaczymy m.in.:
- oferty i umowy handlowe oraz dokumentację korporacyjną spółek,
- prospekty emisyjne, dokumentację bankową i finansową (sprawozdania finansowe, raporty, etc.),
- biznesplany, dokumentację przetargową, akty prawne,
- akta procesowe (postępowanie cywilne, karne i administracyjne),
- dokumenty z zakresu prawa kanonicznego, dokumentację ubezpieczeniową,
- prospekty emisyjne, materiały reklamowe (katalogi, broszury itp.), strony internetowe.
W trosce o profesjonalny poziom naszych usług, tłumaczenia wszystkich tekstów prawnych są wykonywane lub weryfikowane przez prawników praktyków
Tłumaczenia ustne są wykonywane przez prawników praktyków